Olomouc, 17. 10. 2023, hotel Clarion

Konference ČKAIT

dopravní stavby v projektu a realizaci

Ohlasy na minulý ročník

4,8 z 5

tak hodnotili delegáti úroveň konference

98% účastníků

uvedlo, že konference splnila jejich očekávání

Zaměření konference 

Jak asi tušíte, konference se zaměřuje na téma procesu přípravy a realizace dopravních staveb. Stěžejními body budou zejména dopravní stavby v zastavěném území.

Neustále aktuální a komplikované téma je hospodaření s dešťovými vodami (HDV). To je v hustě zastavěném a "zasíťovaném" území opravdu výzva.

Letos náš potkalo a ještě čeká množství změn v legislativě. Vyhlášky, zákony, ČSN a TP pro dopraváky se mění. Pojďte se potkat a nechte si to vyprávět :)