přednášející

Blanka Holá

Zpětné využití znovuzískané asfaltové směsi při stavebních úpravách MK

Anotace konferenčního příspěvku

Již dva roky zatřiďujeme znovuzískanou asfaltovou směs (ZAS) v souladu s Vyhláškou 130/2019 Sb.. Přednáška se zaměřuje na praktické zkušenosti s využitím ZAS při rekonstrukci pozemních komunikací. Shrnuje zkušenosti se zpracováním podkladů z průzkumných vrtných prací společnosti SQZ, s.r.o., sloužících jako podklad pro návrh opravy vozovky, výroby asfaltových směsí a technologií recyklace na místě z realizovaných staveb společností Frekomos s.r.o. Valašské Meziříčí.


Představení přednášejícího

Manažer kvality akreditovaných zkušebních laboratoří společnosti SQZ, s.r.o., s dlouholetou praxí v oblasti zkušebnictví na stavbách dopravní infrastruktury.

Společnost SQZ, s.r.o. je zaměřena na komplexní zkušebnictví při prokázání kvality stavebních děl na celém území české republiky od průzkumných vrtných prací, diagnostiky mostních konstrukcí, zpracování průkazních zkoušek až po komplexní kontrolu stavebního díla.