Opatření proti šíření Covid - 19

Prosíme účastníky, aby se vypořádali s opatřením proti šíření Covidu

Buďte prosím připraveni prokázat O-N-T (očkování - prodělaná nemoc - test) dle aktuálních pravidel, která se neustále mění. Pořád platí povinnost mít zakrytá ústa i nos respirátorem či jiným ochranným prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94%

Na místě bude řešeno formou podpisu na prezenční listinu, na které bude uvedeno, že uvedené podmínky účastníci splňují. Alternativy splnění podmínek jsou:

  • Absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
  • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní,
  • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
  • absolvování RAT za online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad,
  • absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 72 hodinách,

děkujeme vám za pochopení
přípravný tým konference