přednášející

Ing. Jan Vlček

Efektivita práce v prostředí BIM

Anotace konferenčního příspěvku

Vnímáme-li model stavby připravovaný metodou BIM jako pracovní a ne čistě vizualizační nástroj, jakou míru detailu má v jednotlivých stupních projektové dokumentace obsáhnout, aby přípravné práce staveb byly efektivní? Příspěvek se bude zaobírat vztahem mezi podrobností modelu plánovaných staveb pomocí metody BIM a jeho pracností.


Představení přednášejícího

Ing. Jan Vlček je výrobním ředitelem a místopředsedou představenstva společnosti PUDIS a.s., která se více než 55 let zaobírá přípravou silničních staveb. Tým PUDIS a.s. je schopen obsáhnout přípravu staveb od průzkumných prací přes její návrh až kontrolu provánění vlastní výstavby.