Ing. Jan Zajíček

Využívání recyklovaných materiálů a vedlejších produktů v silničním stavitelství, Revize TP 170 Navrhování vozovek PK a nová aplikace ELAS pro dimenzování konstrukcí vozovek

Anotace konferenčního příspěvku

Využívání recyklovaných materiálů a vedlejších produktů v silničním stavitelství

Recyklace stavebních materiálů je nepochybně ekonomicky efektivní a navíc šetrná k životnímu prostředí. Přes veškeré tyto výhody existují překážky, které recyklaci brání nebo zbytečně komplikují. Největší problém je nedostatečné vzdělávání a informovanost. To má za následek, že výrobci recyklovaných materiálů nedovedou to co vyrábí správně zařadit a pojmenovat nebo mají investoři neoprávněné pochyby o kvalitě a zcela bezdůvodně odmítají vše, kde se vyskytuje slovo recyklace

Revize TP 170 Navrhování vozovek PK a nová aplikace ELAS pro dimenzování konstrukcí vozovek

Bude vám podána informace o nových TP 170 a nové aplikaci pro posuzování vozovek. Jak správně vozovku navrhnout a posoudit a na co dát pozor se dozvíte v tomto příspěvku Ing. Zajíčka.


Představení přednášejícího

Zástupce České republiky v CEN/TC 227 WG 4 Silniční materiály - materiály pro nestmelené a hydraulicky stmelené směsi (CEN - European Committee for Standardization).

Člen Technické normalizační komise TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles, gestor pro TC 227 WG 4.

Spoluautor revize TP 87 a vedoucí týmu zpracovatelů revize TP 170.

Vedoucí kolektivu autorů odborné publikace Technologie stavby vozovek.

Vedoucí národního aplikačního týmu Technické normalizační komise pro podkladní vrstvy vozovek, zpracovatel např. :

  • ČSN EN 13285 Nestmelené směsi - Specifikace
  • ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody
  • ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi z kameniva stmelené cementem
  • ČSN EN 14227-15 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 15: Zeminy stabilizované hydraulickými pojivy
  • ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek. Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody
  • ČSN 73 6124-3 Stavba vozovek. Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 3: Vrstva z válcovaného betonu

Člen kolektivu autorů ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.