přednášející

Ing. Josef Filip, Ph.D.

Možnosti hodnocení dopravních staveb ve městech - kapacita, ekonomické a další metody

Anotace konferenčního příspěvku

Příspěvek se bude věnovat problematice hodnocení dopravních staveb v intravilánu měst. A to především staveb dopravních ve veřejném prostranství. Jediným měřitelným srovnáním je kapacitní posouzení. Toto ale nelze mnohdy aplikovat s ohledem na přínosy úprav či s ohledem na ostatní účastníky provozu. V příspěvku tedy chci představit výsledky některých našich projektů - Výtoň a Hlávkův most a ukázat možné směry posuzování dopravních staveb - např. zdržení pěších, průjezd MHD a další.


Představení přednášejícího

Ing. Josef Filip, PhD. je jednatelem a hlavním dopravním projektantem (autorizace ČKAIT) firmy Projekce dopravní Filip s.r.o., bezpečnostní auditor a externí spolupracovník ČVUT v Praze Fakulty dopravní.