Konferenci pořádá

Oblastní kancelář ČKAIT Olomouc
Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Ing. Michal Majer
mmajer@ckait.cz, +420 603 959 458

Fakturační údaje
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
se sídlem: Sokolská 1498/15, 120 00 Praha
IČ 45770743, DIČ CZ45770743

bankovní spojení: 109270792/0300
středisko: 50, zakázka: 568

Odborný výbor

Předseda a místopředseda:
Ing. Michal Majer - ČKAIT
Ing. Josef Filip, Ph.D. - ČKAIT

Členové výboru:
Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA
ČVUT Praha, Fakulta dopravní
Ing. Marek Zděradička - IPR Praha
Ing. Michal Radimský, Ph.D. - VUT Brno, Ústav PK, Ateliér PK

Organizační výbor

Předseda a místopředseda:
Ing. Michal Majer - ČKAIT, OK Olomouc
Ing. Jiří Kožušníček ČKAIT, OK Olomouc

Členové výboru:
Ing. Jana Černá - ČKAIT, OK Olomouc
Ing. Radim Wrana - ČKAIT, OK Olomouc