přednášející

Ing. Michal Kostelecký

Projekční řešení od CGS Labs pro dopravní stavby (komerční)

Anotace konferenčního příspěvku

V příspěvku se budeme věnovat nejpalčivějším problémům, se kterými se projektanti dopravních staveb setkávají, a to především v intravilánu. Jedná se o tvorbu detailních příčných řezů a jejich napojení na stávající infrastrukturu vč. jejich datové náročnosti z hlediska výsledného modelu.

Představíme Vám, jak lze tyto náročné úlohy tvorby a editace příčných řezů vhodně řešit vlastními silami za použití nástrojů CGS Labs, bez nutnosti interního programování anebo jejich poptáváním od externích dodavatelů. A to jen s pomocí již Vámi v projekci využívaných objektů bloků tvarovek, žlabů apod. Předvedeme si také propojení situace, podélného profilu a příčných řezů všemi směry, tedy např. jak editace objektů v řezech ovlivní podélný profil a situaci.


Představení přednášejícího

Ing. Michal Kostelecký se bezmála deset let věnoval práci technického specialisty projekčních software a ucelených BIM řešení pro projekci liniových staveb - silnice, železnice, vodní cesty, vnější inženýrské sítě (voda, plyn, kanalizace a kabelové sítě), spolupracoval a stále se aktivně věnuje vývojovým pracím a lokalizačním procesům na podporu projektování pomocí CAD software pro prostředí ČR a SR, a je spoluzakladatelem projekčně - inženýrské a konzultační firmy ROAD-TRAFFIC s.r.o.

V současné době působí ve společnosti CGS Labs s.r.o. na pozici regionálního manažera, se kterou započal spolupráci již v roce 2014. Společnost CGS Labs již více jak 30 let vyvíjí inovativní softwarová řešení v oblasti plánování, výstavby, správy a údržby staveb a pokročilých meteorologických informačních systémů na podporu údržby dopravní infrastruktury.