přednášející

Alice Michálková a Michal Majer

Navrhování infrastruktury pro výstavbu rodinných domů -(?) - Navrhování kvalitního veřejného prostoru, aneb úvahy a pochybnosti při koncepci řešení 

Ing. arch. Alice Michálková a Ing. Michal Majer, 

Anotace konferenčního příspěvku

Návrh infrastruktury pro výstavbu rodinných domů se skládá z mnoha dílčích témat, kterými se projektant musí zabývat. V našem příspěvku se s vámi podělíme o naše postřehy ze zakázek tohoto typu, které jsme zpracovali pro soukromé developery, města a obce. 

Jak vnímat urbanismus při úvodním návrhu, jak pracovat s územním plánem, jak navrhovat a trasovat inženýrské sítě a komunikace. Jak pracovat s dešťovými vodami. Liší se přístup soukromého developera a veřejného zadavatele? Na jaké problémy při návrzích často narážíme a jak je řešíme? Nezapomínáme někdy přes všechny ty technikálie, že vytváříme veřejné prostranství obce, města? Že formujeme místo pro lidi? Prostě se pokusíme v krátkém příspěvku vybrat to, co považujeme za důležité při zpracování návrhu nového území pro individuální výstavbu


Představení přednášejících


Ing. arch. Alice Michálková

Jednatelka AMTB s.r.o., architektonického ateliéru, který nabízí komplexní projektové a inženýrské služby ve výstavbě. Atelier vznikl původním sloučením firmy AMT beton s.r.o. a volného sdružení architektů v roce 2006 pod názvem Studio PRAK s.r.o.. V roce 2014 došlo k personální restrukturalizaci společnosti spolu s přejmenováním na AMTB s.r.o.


Ing. Michal Majer

Absolvent VUT Brno - Fakulta stavební, studijní obor Konstrukce a dopravní stavby. Po škole jsem se začal věnovat dopravním nekolejovým stavbám a v roce 1999 založil vlastní společnost EPROJEKT s.r.o. V oboru se tedy pohybuje přes 25 let. 

Ve firmě se věnuje zejména projektové činnosti pro města, obce a soukromé společnosti. Rádi se zabýváme právě přípravě staveb v městském prostředí. Snažíme se o každé stavbě přemýšlet komplexně v kontextu širšího území. Zkušenosti máme s návrhy staveb místních komunikací, veřejných prostranství, stezek pro chodce a cyklisty, křižovatek, regenerací sídlišť, infrastruktur pro výstavbu rodinných domů atd. PD zajišťujeme včetně návrhu inženýrských sítí, HDV. Občas sklouzneme k návrhu dětských hřišť, parčíků apod. Pro zákazníky zajišťujeme kompletní inženýrskou činnost a dozor staveb.