přednášející

Peter Majtán

Nakládání s dešťovými vodami

Anotace konferenčního příspěvku

Chráníme lidi před vodou a vodu před lidmi. Stále extrémnější povětrnostní podmínky vyžadují stále komplexnější řešení odvodnění. Provozní zatížení vsakovacích a retenčních zařízení se zvyšuje.  Jak odpovědně nakládat s dešťovými vodami? Jak rychle a efektivně odvést vodu ze zpevněných povrchů, jak ji čistit, uchovávat a případně vypouštět? To se dozvíte na přednášce Petera Majtána.


Představení přednášejícího

Petr Majtán pracuje ve společnosti ACO 10 let. Má na starosti hlavně technickou podporu projektantů v regionu "Morava", to znamená navrhování liniových žlabů, odlučovačů či vsaků a k tomu výpočty dle platných norem, výkresová dokumentace atd.