přednášející

Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA

Uplatnění nových přístupů v organizaci a řízení dopravy ve městech

Anotace konferenčního příspěvku

Cílem prezentace je představení současného stavu a praktických možnosti technologií a služeb dopravy ve městě. Akcentace tématu vychází z požadavků a příčin na proces vhodné organizace dopravy nejen v historických částech města, ale i v dalších zatížených částečně distribuovaných lokalitách města, přes následná systémová opatření vedoucí ke zkvalitnění řízení dopravy. Jedním z přístupů pro udržitelnou mobilitu je také uplatňování nových koncepčních přístupů vedoucí na technická opatření, funkční vlastnosti a další aspekty, jež mohou vést na výrazné zlepšení podmínek návrhu a implementace řízení dopravní obslužnosti v definovaném území a ve městech. Prezentace tématu se zaměří na potenciální nové formy provázání jednotlivých telematických systémů pro vyšší efektivnost řízení dopravy nejen ve městě, ale s přesahem také do aglomerace měst, které vznikají postupným rozšiřováním dopravního systému u větších městských sídel.


Představení přednášejícího

Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA se narodil v Praze v roce 1974, vystudoval Českého vysokého učení technického v Praze Fakultu dopravní v roce 2000. Ph.D. studium bylo ukončeno v roce 2004 v oboru Inženýrská informatika a docent byl jmenován v Inženýrské informatice v dopravě a telekomunikaci v roce 2009. Manažerské studium ukončil v roce 2017 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Autorizovaným inženýrem ČKAIT v DS a TZS je od roku 2007, a je držitelem několika certifikátů jako je PRINCE2, ITIL, FIDIC a je členem výborů PIARC, TNK136 a TNK 146, člen vědecké rady ČVUT FD. 

Nyní pracuje na ČVUT v Praze Fakultě dopravní na pozici vědeckopedagogického pracovníka - docenta a současně je vedoucí laboratoře řízení a modelování dopravy a laboratoře městského inženýrství a světelné techniky, kde řeší vědecké a výzkumné projekty s odborným zaměřením zejména na ITS; řízení dopravy; tunelové systémy; mobilitu; uplatnění bezpečnosti a spolehlivosti v dopravě včetně kyberbezpečnosti; prediktivní diagnostiku a uplatnění telematiky v městském inženýrství a C-ITS. Spolupracuje také s komerčními subjekty zabývající se tunelovými systémy; řídicím, informačními a bezpečnostními systémy; průmyslovými systémy apod. Od roku 2000 do 2019 pracoval ve skupině ELTODO na různých pracovních pozicích od dopravního inženýra přes vedoucího oddělením řízení dopravy a má zkušenosti s implementací a designem systémů ITS, algoritmu řízení dopravy, tunelových systémů, veřejného osvětlení atd. Od roku 2014 pracoval ve společnosti ELTODO a.s. na pozici ředitel odboru strategického rozvoje a byl zodpovědný za vývoj celé skupiny ELTODO (energetika, doprava, ICT, osvětlení a průmysl), řešil dotační projekty, spolupráci se soukromým a akademickým sektorem v oblasti výzkumu a vývoje, zodpovídá za ISO a TQM ve skupině ELTODO včetně projekce a inženýring a řídí více jak 50 lidí s obratem přesahující 50mil Kč.