přednášející

doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.

Praktické zkušenosti s návrhem pozemních komunikací od 2D až po BIM model

Anotace

Přednáška se věnuje praktickým ukázkám projektové dokumentace, která je tvořena standardním způsobem přes všechny stupně projektové dokumentace v porovnání s požadavky na tvorbu dokumentace odpovídající rozsahu pro BIM. V přednášce budou prezentovány konkrétní případy složitosti tvorby 3D modelu silnice, chodníků, sjezdů a mostních objektů a praktické využití dronů v oboru dopravních staveb.


Představení přednášejícího

doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D. je odborníkem v oblasti dopravního stavitelství. Je autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, auditorem bezpečnosti pozemních komunikací a certifikovaným pilotem pro bezpilotní letadla. V oblasti dopravního stavitelství se věnuje především návrhu pozemních komunikací, křižovatek (zejména turbo-okružních křižovatek), projektování v BIM atp. Dlouhá léta zastával také pozici školitele softwarů pro dopravní stavby. V současné době působí ve společnosti ROAD-TRAFFIC s.r.o. na pozici jednatele společnosti.

ROAD-TRAFFIC s.r.o. je projekční, inženýrská a konzultační firma se specializací na projektování dopravních staveb vč. projektování v BIM, dopravně inženýrskou činnost a činnosti z hlediska bezpečnosti pozemních komunikací. Společnost se věnuje nabídce projekčního software, odborných školení a pořízení výstupů za pomoci dronů.