přednášející

Ing. Eva Kšicová

Revize a sjednocení TP pro zklidňování dopravy, Časté chyby z auditů bezpečnosti a bezpečnostních inspekcí

Anotace konferenčního příspěvku I

Revize a sjednocení TP pro zklidňování dopravy

Předmětem přednášky bude představení plánovaných úprav vybraných technických podmínek souvisejících se zklidňováním dopravy a zónami s dopravním omezením, které se v současné době aktualizují. Cílem plánovaných úprav technických podmínek je především zvýšení přehlednosti technických podmínek a aktualizace informací, které jsou mnohde zastaralé.

Anotace konferenčního příspěvku II

Časté chyby z auditů bezpečnosti a bezpečnostních inspekcí

Vývoj přístupu k dopravnímu prostředí se v čase mění. V současné době se již nějakou dobu zabýváme tím, že se snažíme snížit počty dopravních nehod nebo alespoň jejich následky. V rámci této snahy jsou řešeny nejen nehodové lokality, ale také ty lokality, které by mohly být potenciálně nebezpečné. Ve fázi projektové dokumentace se využívá nástroje auditu bezpečnosti pozemní komunikace, při rekognoskacích v terénu se pak jedná o bezpečnostní inspekci pozemní komunikace. Díky nim jsou odhalena rizika a doporučeny způsoby jejich odstranění.

Předmětem přednášky bude představení častých chyb, které se nachází v projektové dokumentaci a častých deficitů na pozemních komunikacích, které jsou v provozu.


Představení přednášejícího

Ing. Eva Kšicová vystudovala Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, obor Konstrukce a dopravní stavby, zakončeno inženýrským titulem. Pracuje v Centru dopravního výzkumu jako vedoucí výzkumný pracovník, celou dobu své praxe se zabývala bezpečností silničního provozu, především bezpečného utváření prostoru pozemní komunikace z pohledu všech účastníků silničního provozu. Má povolení k výkonu činnosti auditora bezpečnosti, za Centrum dopravního výzkumu je školitelem a gestorem akreditovaného školení Audit bezpečnosti pozemních komunikací (od roku 2012) a akreditovaného školení vzdělávacího programu nejen pro úředníky Dopravní značení na pozemních komunikacích (od roku 2019). Byla jmenována za člena zkušební komise Ministerstvem dopravy, účastní se tak i na zkoušení budoucích auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. Od roku 2012 je také členem odborné sekce Bezpečnosti silničního provozu a od roku 2021 také členem odborné sekce Silniční a městské dopravní inženýrství (SAMDI) – oboje pod Českou silniční společností.

Zpracovává především audity bezpečnosti a bezpečnostní inspekce, provádí analýzy nehodovosti, zajišťuje data pro místní i celorepublikovou Strategii BESIP, vede a zpracovává výzkumné projekty se zaměřením na bezpečnost dopravy, zklidňování komunikaci a se zaměřením na všechny účastníky silničního provozu, řeší i mezinárodní projekty i mezinárodní komerční zakázky. Dlouhodobě spolupracuje na zpracování technických podmínek, realizuje a školí auditory bezpečnosti, dopravní inženýry z řad Policie ČR, projektanty, úředníky a další nejen na téma dopravního značení.