přednášející

Ing. Petr Schiller

Inteligentní dopravní systém Hradec Králové

Anotace konferenčního příspěvku

Realizace telematického systému ve městě Hradec Králové se zaměřením na řízení, informování a sběr dat pro optimalizaci dopravy. Projekt řeší komplexní obnovu telematického systému a zařízení všech 34 světelně řízených křižovatek a 4 samostatně řízených přechodů vč. dalších technických zařízení.

Vybudování otevřeného systému umožní tyto činnosti:

  • sběr dat: monitoring provozu na pozemních komunikacích, zvýšených intenzit provozu a detekce kolon, rozmístění klíčových detektorů a modul meteorologického systému, komunikace s externími systémy,
  • řízení provozu: prostřednictvím SSZ včetně modernizace dopravní ústředny, modul technologií kontroly a represe modul parkování a navádění na parkoviště,
  • dopravní informace: dopravní informační centrum, modul distribuce a publikace dopravních dat a informací včetně specifikace potřebných zařízení, PR a marketing v dopravě na území města
  • dohled: modul kamerového systému, případně dalších opatření pro enforcement

V příspěvku se dozvíte, jak se celá akce připravovala, jakým způsobem probíhal výběr dodavatele a co všechno IDS umožňuje a umožní v budoucnu. 


Představení přednášejícího

Ing. Petr Schiller pracuje jako referent dopravní strategie města Hradec Králové pod odbore rozvoje.