Děkujeme partnerům a vystavovatelům za jejich podporu. Pokud máte zájem stát se partnerem nebo vystavovatelem na konferenci, podmínky spolupráce jsou k dispozici ke stažení na konci této stránky.

Partneři konference

CGS Labs je společnost s více než 30 lety zkušeností s vývojem softwarových řešení v oblasti dopravní infrastruktury

Schüttflix je mezinárodní start-up, který na své digitální platformě propojuje zákazníky s dodavateli sypkých stavebních materiálů a přepravci.

Vystavovatelé

mmcité je přední výrobce mobiliáře s mezinárodním dosahem. 

CS-BETON s.r.o. vám v předsálí představí své produkty pro dopravní stavby.

Mediálními partnery jsou

Časopis Zprávy a informace ČKAIT je vydáván zdarma pro všechny členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě šestkrát ročně v tištěné a digitální verzi.

Odborný časopis pro inženýry, techniky a podnikatele ve výstavbě České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.


Informační centrum ČKAIT
Prostřednictvím IC zabezpečuje ČKAIT nejen pro své členy vydávání průřezových a speciálně zaměřených periodických a neperiodických publikací v rámci ediční činnosti ČKAIT.